Проекти

Вътрешнообразователен проект „За нашата трапеза“
Проектът е подготвен от учителя на разновъзрастовата група Милена
Мичева
Тип на проекта: групов
Продължителност на проекта: учебната 2023-2024г .- най- малко едно
занимание месечно
Участници в проекта: деца от разновъзрастовата група, учители на групата
и родители.
Децата ще влязат в ролята на готвачи и ще придобият ценни кулинарни
умения, с които ще приготвят вкусна храна характерна за настоящия
годишен сезон или за конкретен празник през определен месец на годината.
Те ще приготвят и декорират ястия с помощта на майки, баби, учители, а
след това ще се насладят на своя труд и ще похапват сладко това, което са
приготвили. Така те ще развиват умения и сръчности ,естетически вкус и
въображение, ще упражняват фината моторика, учейки се да оценяват вкуса
и качеството на храната. Дeтeто ще нayчи нeщo нoвo свързано с традиции и
обичаи , ще твopи; ще ce чyвcтвa ycпялo след като види peзyлтaтa oт тpyдa
cи; ще се радва, че е участвало в създаването на вкусна храна за трапезата.
Цели на проекта:

 • Овладяване на знания за сезоните, обичаите и празниците чрез
  приготвяне на традиционна храна свързана с тях.
 • Усвояване полезни знания и умения за здравословно готвене и
  хранене
 • Развиване техните сръчност и въображение при работа с
  хранителни продукти.
 • Развиване умения за екипност в игра и работа
 • Запознаване децата с подходяща литература по темите за

отделните месеци.

Очаквани резултати:

 • Обогатяване знанията на децата за различните хранителни
  продукти и за какво могат да бъдат използвани те.
 • Спазване на правила, които помагат да се сготви добре всяка
  детска рецепта: задължително измиване ръцете преди готвенето,
  подреждане необходимите продукти и съдове на масата, преди
  да започване на работа, измиване плодовете и зеленчуците,
  използване дъска за рязане.
 • Развитие на творческите заложби на всяко дете.
 • Насърчаване умението за работа в екип в съвместните
  дейности.
 • Развиване на сръчност и точност при приготвянето на
  продуктите
 • Оформени идеи у децата за работа с разнородни хранителни
  продукти
 • Предизвикване интерес в нови светове на детето
 • Предлагане от детето на свой собствен план за работа