Обществен Съвет

Ирина Павлова – председател

Нако Данчев – член финансиращ орган

Десислава Любенова – член

Марияна Илиева – член

Габриела Николова – член

Марияна  Митева – резерва финансиращ орган

Татяна Иванова – резерва

Анка Миткова – резерва