Контакти

п. к. 5877 с. Бъркач, общ. Долни Дъбник;

ул. „ Анжело Димитров” № 4

Email: info-1500525@edu.mon.bg

Сълзица В. Данова- директор

тел: 0879992806