Колектив

Сълзица Данова – директор

За децата от 3 до 7 годишна възраст в единствената разновъзрастова група на  ДГ „Васил Цаков“ се грижат:

старши учител- г-ца Милена Мичева

помощник-възпитател – Ралица Иванова

готвач – Ралица Иванова

домакин – Галя Радева

Здравословното състояние на децата следи мед.сестра Пепа Васкова